Thursday, August 9, 2018

Job: Գանձապետարանի Ֆինանսական շուկաներում գործառնության, ��ոնդային գործառնությունների ուղղության ավագ ��իլեր at Ardshinbank CJSC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 17-Aug-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ, ԳՐԱՎԻՉ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՃԻ ԼԱՅՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ Գանձապետարանի Ֆինանսական շուկաներում գործառնության, ֆոնդային գործառնությունների ուղղության ավագ դիլեր

ԴՐՈՒՅՔ Լրիվ դրույք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ Գլխամասային գրասենյակ

Responsibilities
-Պարտատոմսերի առաջնային և երկրորդային շուկաներում գործառնությունների իրականացման ստրատեգիաների մշակում և ներկայացում անմիջական ղեկավարին, պարտատոմսերի առաջնային շուկայում գործարքների կնքում, պարտատոմսերի բորսայական և արտաբորսայական գործարքների կնքում, գործարքների կատարման ընթացքի և վերջնահաշվարկի հսկողություն
-ՀՀ պետական պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման և հետգնման աճուրդներին մասնակցություն: ՀՀ պետական պարտատոմսերով արտաբորսայական գործարքների, ինչպես նաև բորսայական գործարքների և գնանշումների իրականացում, պարտատոմսերի պորտֆելի մնացորդի համադրում
-Ռեպո (հակադարձ ռեպո) շուկայում գործարքների կնքման առաջարկների ներկայացում անմիջական ղեկավարին, ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքում ՀՀ ԿԲ, ՀՀ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, գործարքների կատարման ընթացքի և վերջնահաշվարկի հսկողություն
-Փողի շուկայում գործարքների կնքման առաջարկների ներկայացում անմիջական ղեկավարին, փողի շուկայում բորսայական և արտաբորսայական գործարքների կնքում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ գործընկերների հետ (վարկային, ավանդային և այլ գործարքներ), գործարքների կատարման ընթացքի և վերջնահաշվարկի հսկողություն
-Պարտադիր պահուստավորման նորմատիվի հաշվարկի և կատարման հետևում, ամենօրյա վերահսկողություն Բանկի խոշոր հաճախորդների ելքերի, մուտքերի, ՀՀ ԿԲ-ում թղթակցային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ, Բանկի ընթացիկ իրացվելիության վերահսկողություն և վերլուծություն
-ՀՀ և միջազգային փողի շուկայի վերլուծություն, այդ թվում` միջբանկային և այլ ռեպո և վարկային շուկաների ամենօրյա մոնիթորինգի կազմակերպում, կնքված գործարքների և Բանկային համակարգի ընթացիկ իրացվելիության վերլուծություն, ներքին և միջազգային արժեթղթերի շուկաների վերլուծություն
-Բրոքերային և պահառուական ծառայությունների մատուցման գծով հաճախորդների ներգրավում, բանակցությունների վարում, պայմանագրերի կնքում, հաճախորդի պատվերներով նախատեսված բորսայական և արտաբորսայական գործարքների կնքում, գործարքների կատարման ընթացքի և վերջնահաշվարկի հսկողություն
-Բանկի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված հաշվետվությունների լրացման և համապատասխան ստորաբաժանմանը ներկայացման գծով վերահսկողության իրականացում, սահմանաչափերի պահպանմանը հետևում, ուղղության այլ գործառույթների իրականացման ընդհանուր վերահսկողության իրականացում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն (տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթությունը նախըտրելի է)
-Վերջին 7 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների ոլորտում: 1 տարվա ղեկավարի փորձը նախընտրելի է
-ՍիԷֆԷյ որակավորված ֆինանսական վերլուծաբանի (CFA - Chartered Financial Analyst) քննության առնվազն առաջին մակարդակը հանձնած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ կամ ԷյՍիԱյ – Ֆինանսական շուկաների միության (ACI – The Financial Markets Association) ԷյՍիԱյ դիլինգի վկայական
-Հ ԿԲ «Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար»-ի որակավորման վկայական
-MS Office, LSBank, Bloomberg, Reuters, Nasdaq OMX հարթակի տիրապետում
-ՀՀ ֆինանսաբանկային ոլորտը կարգավորող օրենսդրության լավ իմացություն
-Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց) լեզուների իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Գանձապետարանի Ֆինանսական շուկաներում գործառնության, ֆոնդային գործառնությունների ուղղության ավագ դիլեր @ Ardshinbank CJSC

No comments:

Post a Comment