Wednesday, August 29, 2018

Job: Գլխավո�� հաշվապահ at Best Tour LLC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 29-Sep-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Կազմակերպությանն անհրաժեշտ է գլխավոր հաշվապահ:

Responsibilities
-Հաշվապահական հաշվառման վարում (ըստ ՀՀ օրենսդրության), ֆինանսական հաշվետվությունների ժամանակին կազմում ու ներկայացում
-Կազմակերպությունում և նրա ստորաբաժանումներում հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության արդյունավետ վարում
-Ստացվող հիմնական միջոցների և դրամական միջոցների հաշվառում
-Հաշվապահական փաստաթղթերի, հաշվարկների և վճարային պարտավորությունների ձևակերպման կարգի պահպանման վերահսկողություն իրականացում
-Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության տնտեսական վերլուծության անցկացման մասնակցություն հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության տվյալների հիման վրա
-Կազմակերպության ստորաբաժանումների աշխատակիցներին մեթոդական օգնության ցուցաբերում` հաշվապահական հաշվառման վարման, վերահսկողության, հաշվետվության և տնտեսական վերլուծությունների հարցերով
-Եկամուտների և ծախսերի, բյուջեի օգտագործման, այլ հաշվապահական, վիճագրական հաշվետվությունների վերաբերյալ հաշվեկշռի և օպերատիվ հավաքական հաշվետվության կազմում
-Կազմկարպության ներքին հաշվետվությունների կազմում
-Բիզնես պլանի հաշվարկմների կատարում
-Այլ պարտականությունների կատարում ըստ անհրաժեշտության

RequiredQualifications
-Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
-Համապատասխան ոլորտում աշխատանքային փորձը պարտադիր է (առնվազն 3 տարի)
-Եռանդուն և նպատակասլաց բնավորություն
-Թիմում աշխատելու ունակութուն, թիմը ղեկավարելու ունակություն
-Microsoft Word/Excel-ի պարտադիր իմացություն
-Անգլերեն և Ռուսերեն լեզուների պարտադիր իմացություն
-1C ծրագրի պարտադիր իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Գլխավոր հաշվապահ @ Best Tour LLC

No comments:

Post a Comment