Wednesday, August 29, 2018

Job: Ավտոտնտեսության վարիչ at Confidential Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Այլ

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 29-Sep-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Կազմակերպության ավտոտնտեսության աշխատանքների կազմակերպում և ղեկավարում:

Responsibilities
-Կազմակերպում է կազմակերպության ավտոնտեսության անխափան աշխատանքը
-Ապահովում է տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սարքին վիճակը` ժամանակին կազմակերպում զննումները և վերանորոգումները, ինչպես նաև` ոչ սարքին և չօգտագործվող տրանսպորտային միջոցների օտարման միջոցառումները
-Կազմակերպում է պահանջվող ավտոպահեստամասերով ապահովվածությունը
-Վերահսկում է վառելիքի և յուղերի ապահովվման և բաշխման աշխատանքները
-Հաշվապահություն է ներկայացնում ստորաբաժանման տնտեսական գործունեությանն առնչվող հաշվետվություններ ու պահանջվող այլ փաստաթղթեր
-Իրականացնում է պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ

RequiredQualifications
-Համապատասխան աշխատանքային փորձ` առնվազն 2 տարի
-Ավտոտրանսպորտային ոլորտին առնչվող օրենսդրության և իրավական ակտերի իմացություն
-Տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքների, նշանակությունների, առանձնահատկությունների, տեխնիկական շահագործման տվյալների և կանոնների իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Ավտոտնտեսության վարիչ @ Confidential

No comments:

Post a Comment