Wednesday, August 29, 2018

Job: Ավագ իրավա��ան at Confidential Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Իրավական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 29-Sep-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Կազմակերպության գործունեության օրինականության ապահովում, իրավական աջակցություն և շահերի պաշտպանություն

Responsibilities
-Համակարգում է իրավաբանական բաժնի աշխատանքները
-Կազմակերպում և վերահսկում է ընկերության գործունեությունից բխող մատակարարման և բեռնափոխադրման պայմանագրերի մշակումը
-Ապահովում է գործընկերների հետ կնքվող պայմանգրերի օրինականությունը
-Ղեկավարում է ընկերությանը պատկանող մտավոր սեփականության օբյեկտների գրանցուման և պաշտպանության հետ կապված աշխատանքները
-Ապահովում է արտահանման երկրներում գործող արտադրանքին վերաբերող օրենսդրական կարգավորումների ուսումնասիրությունը և անհրաժեշտության դեպքում համագործակցում օտարերկրյա պետական մարմինների հետ արտադրանքի իրացման թույլտվություններ ստանալու համար
-Ապահովում է ընկերության իրավական փաստաթղթերի մշակումը և ՀՀ Օրենսդրության համապատասխանությունը
-Ներկայացնում է ընկերության շահերը դատական և այլ կառույցներում:
-Կազմակերպում է ընկերության ստորաբաժանումներին և աշխատակիցներին անհրաժեշտ իրավական խորհրդատվություն և տեղեկատվության տրամադրումը
-Տնօրինության հանձնարարությամբ կատարում է իր մասնագիտությունից և աշխատանքային պարտականություններից բխող այլ գործառույթներ

RequiredQualifications
-Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
-Փաստաբանական գործունեության արտոնագիր
- Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
-INCOTERMS 2010-ի գերազանց իմացություն
-Նվազագույնը 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ, ցանկալի է՝ միջազգային կազմակերպություններում
-ՀՀ, ԵՏՄ և միջազգային առևտրին վերաբերող օրենսդրության իմացություն
-ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության գերազանց իմացություն
-ՀՀ Հարկային օրենսդրության գերազանց իմացություն
-Համակարգչային հմտությունների գերազանց տիրապետում
-Արագ կողմնորոշվելու և թիմում աշխատելու ունակություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Ավագ իրավաբան @ Confidential

No comments:

Post a Comment