Wednesday, August 29, 2018

Job: Գլխավոր մեխանիկ at Mehrabyan & Sons LLC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Մեքենավար

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 29-Sep-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Ծիածան Շինանյութ ընկերությունը փնտրում է գլխավոր մեխանիկ՝ արտադրությունում աշխատելու նպատակով:

Responsibilities
-ընկերության ամբողջ տեխնոլոգիական և տեխնիկական գործընթացների վերահսկողություն
-սարքավորումների և հաստոցների անխափան աշխատանքի ապահովում, անհրաժեշտ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
-սարքավորումների վիճակի պարբերական զննություն
- սարքավորումների պահեստային մասերի պլանավորում
- սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման տեխնիկական փաստաթղթերի մշակում (նորոգման տեխնոլոգիա, ցուցումներ, մեթոդներ)՝ ապահովելով արտադրության աշխատանքային անվտանգությունը
-մասնակցություն արտադրական հզորությունների հաշվարկների մշակման, սարքավորումների ընտրության և կոմպլեկտավորման հարցերում
-սարքավորւմների մուտքային ստուգման իրականացում, թե ընդունվող սարքավորումը որքանով է համապատասխանում անձնագրային տվյալներին և շահավործման ցուցումներին
-անսարքությունների հաշվառում, պատճառների վերլուծություն
-սարքավորումների նախագծային աշխատանքների, կարգաբերումների և տեղադրման իրականացում
-սարքավորումների արդիականացման գործընթացների իրականացնում

RequiredQualifications
-Արտադրական մեխանիզմների իմացություն
-վերանորոգման տեխնոլոգիաների, տեխնիկական փորձարկման եղանակների, եռակցման տեխնոլոգիաների, թույլատրելի անճշտությունների իմացություն
-Սարքավորման մաշվածության աստիճանի գնահատման իմացություն
-Սարքավորումների վերանորոգման Ժամանակակից տեխնիկական եվ կազմակերպչական մեթոդների իմացություն
-Տեխնիկական առաջադրանքներ, տեխնիկական ցուցումներ կազմելու, գործնական գրագրություն վարելու կարողություն
-Անձնակազմի ղեկավարման փորձ
-Ռուսերեն լեզվի իմացություն
-Գլխավոր մեխանիկի աշխատանքային փորձ՝ առնվազն 3 տարի
-Բարձրագույն կրթություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Գլխավոր մեխանիկ @ Mehrabyan & Sons LLC

No comments:

Post a Comment