Thursday, August 30, 2018

Job: Մասն��գետ-գանձապահ at Ameriabank CJSC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 24-Sep-18 00:00:00

Salary: Մրցակցային

Description
ՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, մասնաճյուղ

ՊԱՇՏՈՆԸ` Մասնագետ-գանձապահ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` ք. Երևան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆ` Իրականացնել հաճախորդների հաշիվներին մուտքագրում և ելքագրում, փաստաթղթերի ձևակերպում, գործարքների իրականացում, քարտերի սպասարկում, իրականացված գործարքների փաթեթների ձևավորում և ստուգում:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ` Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:

Responsibilities
-Հաճախորդների հաշիվներին կանխիկ գումարների մուտքագրում և ելքագրում, սկզբնական փաստաթղթերի ձևավորում, ստեղծված փաստաթղթերի հիման վրա հաճախորդներից կանխիկ գումարի ընդունում և տրամադրում
-Կանխիկ և անկանխիկ արտարժույթի փոխարկման գործառնությունների ձևակերպում, հաճախորդի սպասարկում
-Հաճախորդների կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականների ընդունում, մուտքագրում, համապատասխան գործարքների իրականացում
-Պլաստիկ քարտերի սպասարկում POS TERMINAL սարքի միջոցով
-Օրվա ընթացքում կատարված գործարքների գծով հիմնավորող փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում և ստուգում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն հաշվապահության, ֆինանսների, տնտեսագիտության ոլորտներում
-Նվազագույնը 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
-Կանխիկ դրամով աշխատելու փորձառություն
-Microsoft Office-ի լավ իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0 համակարգի իմացությունը ցանկալի է
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
-Բանկային գործի և գործառնությունների, բանկային և քաղաքացիական օրենսդրության, հաշվապահական հաշվառման իմացություն
-Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ, բարեկիրթ պահելաձև
-Ուշադիր աշխատելու ունակություն
-Թիմային աշխատանքի ունակություններ
-Կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն:

Benefits

Job URL: iJob.am - Մասնագետ-գանձապահ @ Ameriabank CJSC

No comments:

Post a Comment