Friday, August 31, 2018

Job: Շին. աշխատանքների ղ��կավար at Pano Brand LLC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Construction

Type: Full time

Deadline: 30-Sep-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

-Կազմակերպել, վերահսկել, ուղղորդել առօրյա շինարարական աշխատանքները, ղեկավարել ընդհանուր գործունեությունը 
-Կառավարել անձնակազմը, բաշխել պարտականությունները աշխատողների միջև 
-Ուսումնասիրել և վերահսկել աշխատանքային գործընթացները և շինարարական տարածքները 
-Շին.աշխատողների համար սահմանել աշխատանքների կատարման ժամանակացույցեր, ապահովել աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ պայմաններ 
-Մասնակցել կապալառուների, արհեստավորների և այլ աշխատակիցների ներգրավման և ընտրության գործընթացին

-Համաձայնեցնել շինարարական աշխատանքները ճարտարապետի հետ 
-Պատվիրել և ապահովել անհրաժեշտ շինարարական ապրանքները 
-Ապահովել աշխատանքի անվտանգ պայմանները, իրականացնել վերահսկողություն աշխատանքի գործող նորմերի և կանոնների իրականացման նկատմամբ 
-Վերահսկել կիրառվող նյութերի որակի համապատասխանությունը և ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը 
-Սահմանված ժամկետներում ներկայացնել ղեկավարությանը գործերի ընթացիկ վիճակի մասին հաշվետվություններ, 
-Կատարել անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականներ

RequiredQualifications

-Բարձրագույն կրթություն շինարարության կառավարման, ճարտարապետության, ճարտարագիտության կամ հարակից այլ ոլորտներում 
-3+ տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ հաստիքում 
-Գիտելիքներ շինարարական ղեկավարման գործընթացների, միջոցների և մեթոդների, արտադրական ապրանքների, շինարարական դետալների և համապատասխան կանոնների, որակի ստանդարտի և կարգավորումների բնագավառում 
-Շինարարական ծրագրերին վերաբերող անվտանգության սկզբունքների և կանոնակարգերի իմացություն 
-Նախահաշիվ կազմելու կարողություն և հմտություն 
-Կազմակերպչական, ղեկավարման հմտություններ և փորձ 
-Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն 
-Պատասխանատվության բարձր զգացում 
-Ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ 
-Միջանձնային և հաղորդակցման հմտություններ 
-Գրասենյակից դուրս աշխատելու պատրաստականություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Շին. աշխատանքների ղեկավար @ Pano Brand LLC

No comments:

Post a Comment