Wednesday, August 29, 2018

Job: Գլխավոր ��աշվապահ at Solare LLC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 29-Sep-18 00:00:00

Salary: 400.000-500.000 ՀՀ Դրամ

Description
N/A

Responsibilities
-Ընկերության ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում
-Ընկերության կողմից ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ու այլ իրավական ակտերի պահանջների ապահովում
-Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ, Ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
-Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
-Գանձապահի դրամարկղային գրքի ընդունում` ամսական կտրվածքով սահմանված կարգով Ընկերության անունից բանկային գործարքների իրականացում
-Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
-Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում
-Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտության և հաշվապահության ոլորտում
-ՀՀ և միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների իմացություն
-Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն
-Համակարգչային գիտելիքներ
-ՀԾ- հաշվապահ, 1C, e-invoicing ծրագրերի կատարյալ տիրապետում
-Աշխատանքային փորձ` 3 տարի համապատասխան ոլորտում

Benefits

Job URL: iJob.am - Գլխավոր հաշվապահ @ Solare LLC

No comments:

Post a Comment