Wednesday, August 29, 2018

Job: Վաճառքի և մարքեթի��գի բաժնի աշխատակից at Armenia Directory Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Marketing/Advertising/PR

Type: Full time

Deadline: 28-Sep-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Բանակցությունների վարում, պայմանագրերի կնքում և գործարքների վարում,
 • Վաժառքների բարձրացումը խթանող աշխատանքներ,
 • Կազմակերպության ներկայացում տարբեր միջոցառումների,
 • Համագործակցող ռիսկային կազմակերպությունների հետ բանակցություններ,
 • Նոր հաճախորդների ներգրավում, հին հաճախորդների ետ բերում,
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
 • Վաճառքի պլանների կատարում,
 • Հետևել վճարովի պայմանագրերի առաջին վճարումներին,
 • Լրացնել ժամկետից շուտ լուծված պայմանագրերը նորերով, 
 • Հաշվետվությունների կազմում ըստ ղեկավարի պահանջի,
 • Այլ աշխատանքներ վաճառքի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:

RequiredQualifications

 • Տարիքը՝ 23 տարեկան և բարձր,
 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
 • Վաճառքի թրեյնինգների մասնակցություն,
 • Մարդկանց հետ աշխատելու և շփվելու ունակություն,
 • Բանակցություններ վարելու ունակություն,
 • Աշխատասիրություն և բարձր պատասխանատվության զգացում,
 • Նոր գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելու մշտական ցանկություն,
 • Ճկուն և թիմում աշխատելու ունակություն:

Benefits

Job URL: iJob.am - Վաճառքի և մարքեթինգի բաժնի աշխատակից @ Armenia Directory

No comments:

Post a Comment