Wednesday, August 8, 2018

Job: Զ��րգացման բաժնի ղեկավար at ImDproc.am Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Գործադիր պաշտոններ

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 20-Aug-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Վաճառքի և զարգացման բաժնի ղեկավար:

Հարցազրույցի գալուց առաջ անպայման ծանոթացեք imdproc.am կայքին:

Responsibilities
-Տարեկան բիզնես պլանի մշակում և իրականացում։ Վաճառքի բոլոր ուղիների և ռազմավարությունների ուսումնասիրում, որոնք հիմնված են սպառողների և երկրի պահանջների վերլուծության վրա
-Շաբաթական մի քանի գործնական հանդիպման պլանավորում և իրականացում
-Ընկերության պլանների իրականացման և իրագործման մասին ամսական հաշվետվության կազմում
-Կայքի առաջխաղացման նպատակով պրեզենտացիաների պատրաստում և ներկայացում, բանակցությունների և մոնիթորինգների վարում, դպրոցներում վերապատրաստումների կազմակերպում
-Հաճախորդների և գործընկերների համար կոմերցիոն առաջարկների մշակում և ներկայացում
-Համագործակցություն պետական, ոչ պետական և մասնավոր կառույցների հետ
-Նոր շուկաների որոնում և մուտք գործում
-Ֆինանսական պլանավորում և վերահսկում, բյուջեի և ռիսկերի կառավարում
-Համագործակցություն ընկերության օտարերկրյա գործընկերների հետ և փորձի փոխանակում
-Կայքի ծառայությունների առաջխաղացման լավագույն մեթոդները որոշելու նպատակով շուկայական վերլուծություն (նորարարություններ, միտումներ, օրենսդրության փոփոխություններ, մրցույթներ և այլն) և արդեն արված աշխատանքի վերանայում (քաղված դասեր, լավագույն և ամենավատ պրակտիկաներ, սխալներ և ռիսկեր)
-Բաժնի աշխատակիցների ընտրություն (հետագայում նոր աշխատատեղերի բացման դեպքում)
-Միջոցառումների, սեմինարների կազմակերպում և վերահսկում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Հստակ ռուսերեն խոսք՝ Ռուսաստանում տարածաշրջանային գրասենյակի հետ աշխատելու համար
-Անգլերենի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
-Զարգացման և առաջխաղացման ոլորտում աշխատանքային փորձը ողջունելի է
-Համակարգչային հմտությունների ազատ տիրապետում
-Գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք
-Բարձր մակարդակի հաղորդակցության հմտություններ
-Լսարանի առջև ելույթ ունենալու և բանակցելու ունակություն
-Ռազմավարական և վերլուծական մտածողություն
-Կազմակերպչական հմտություններ
-Աշխատանքին համակարգված և վերլուծական մոտեցում
-Պարտաճանաչության և պատասխանատվության զգացում
-Աշխատակազմի կառավարման հմտություններ
-Թիմային աշխատանքի հմտություններ

Benefits

Job URL: iJob.am - Զարգացման բաժնի ղեկավար @ ImDproc.am

No comments:

Post a Comment