Thursday, August 9, 2018

Job: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի ներդրման և զարգացման բա��նի մասնագետ at ACBA-Credit Agricole Bank CJSC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Human Resources

Type: Full time

Deadline: 08-Sep-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

  • Բարձրագույն կրթություն սոցիոլոգիայի, հոգեբանության, կառավարման կամ հարակից այլ ոլորտներում,
  • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն
  • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
  • համակարգչային գիտելիքներ (Excel, Word, Power Point),
  • տեղեկատվության մեծ ծավալի հետ աշխատելու ունակություն,
  • թիմային աշխատանքի, հաղորդակցման, ինքնակառավարման հմտություններ,
  • վերլուծական մտածելակերպ և նախաձեռնողականություն:

Benefits

Job URL: iJob.am - Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի ներդրման և զարգացման բաժնի մասնագետ @ ACBA-Credit Agricole Bank CJSC

No comments:

Post a Comment