Tuesday, June 12, 2018

Job: Գինեգործ at Երևանի Շամպայն Գինիների Գործարան Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Արտադրություն

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 12-Jul-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Կազմակերպում է և վերահսկում է գինու արտադրության գործընթացը: Պատասխանատու է գինու համային և որակային հատկանիշների համար:

Responsibilities
-Ապահովել գինու արտադրության ողջ գործընթացը՝ մթերումից մինչև շշալցումը
-Արտադրական սարքավորումների և գործիքների հետ շփվելու կարողություն

RequiredQualifications
-Պարտադիր մասնագիտական աշխատանքային փորձ
-Թիմում աշխատելու կարողություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Գինեգործ @ Երևանի Շամպայն Գինիների Գործարան