Saturday, June 9, 2018

Job: Call Center Specialist; night shift at Family Network Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Other IT/tech

Type: Full time

Deadline: 09-Jul-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • սպասարկել ընկերության մուտքային և ելքային զանգերը,
 • պարզել հաճախորդների խնդիրները և առաջարկել լուծման տարբերակներ, անհրաժեշտության դեպքում վերահասցեավորել համապատասխան բաժիններ,
 • հետևել հաճախորդների կողմից ներակայացված խնդիրների լուծման ընթացքին,
 • ելքային զանգերի իրականացում՝ ըստ անհրաժեշտության
 • իր իրավասությունների սահմաններում ղեկավարության պահանջով կատարել այլ առաջադրանքներ և հանձնարարություններ:

RequiredQualifications

 • բարձրագույն կրթություն,
 • հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • համակարգչային բազային գիտելիքներ,
 • գերազանց հաղորդակցման հմտություններ, հստակ և բարեհամբյուր բանավոր խոսք,
 • թիմում և անկախ աշխատելու ունակություն,
 • սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու և նման իրավիճակները կառավարելու ունակություն,
 • զանգերի կենտրոնում աշխատանքային փորձը ցանկալի է:

Benefits

Job URL: iJob.am - Call Center Specialist; night shift @ Family Network

No comments:

Post a Comment