Wednesday, July 11, 2018

Job: Ինժեներ at Shant LLC (TV) Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: TV/Radio/Entertainment

Type: Full time

Deadline: 10-Aug-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Տիրապետել hեռուստատեսային տեխնիկական համակարգերի զարգացման սկզբունքներին և հեռահաղորդակցման ցանցային տեխնոլոգիաների հասկացություններին,ժամանակակից հեռուստատեսային հստակ չափանիշներին,  տեխնիկական բոլոր համապատասխան ճյուղային ցուցանիշներին և ձևաչափերին (պետական և ճյուղային ցուցանիշներ, միջազգային չափանիշներ և ձևաչափեր):
 • Մասնակցել հեռուստատեսության սարքավորումների տեխնիկական վիճակի կատարելագործման միջոցառումներում:
 • Ապահովել նախագծային որոշումների իրականացման տեխնիկական արդյունավետությունը, հեռարձակման տեխնիկական բարձր որակը, տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների անվտանգ և պատշաճ շահագործումը, նաև տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների վերանորոգումն ու նորացումը:
 • Հեռարձակման տեխնիկական բարձր որակը ապահովելու համար տիրապետել և ունենալ անհրաժեշտ արտադրության տեխնիկական պատրաստվածության մակարդակ:
 • Մասնակցել տնօրինության կողմից մշակվող անհրաժեշտ նոր տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների գնման և ներդրման նախագծերին, տալ մասնագիտական եզրակացությունը:
 • Մասնակցել Ընկերությունում նոր առաջատար տեխնոլոգիաների ուսումնասիրման, դրանց ներդրման, նոր տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների փորձարկման աշխատանքներին:
 • Ապահովել հեռուստաընկերության տեխնիկական միջոցների սարքինությունը` հեռուստաեթերի որակն ու անխափան աշխատանքը ապահովելու նպատակով:
 • Կատարել սարքավորումների և տեխնիկական միջոցների տեխնիկական պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ:
 • Կատարել հաղորդակի, հեռուստատեսային կապի միջոցների, ներքին հեռախոսացանցի սպասարման աշխատանքներ:
 • Կարգավորել վերահեռարձակող կազմակերպությունների հետ տեխնիկական հարցեր:
 • Իրականացնել պրոֆիլակտիկ տեխնիկական ստուգումներ կապված հեռուստատեսության նկարահանման տեխնիկայի, շարժական հեռուստակայանի սպասարկման վերաբերյալ և կատարել համապատասխան գրառումներ անսարքությունների վերաբերյալ, ներկայացնել ղեկավարությանը:
 • Ապահովել նկարահանումների տեխնիկական մասը, ըստ հայտերի բաշխել տեխնիկական միջոցները /տեսախցիկներ, սարքերը և այլն/:
 • Մասնակցել նկարահանումներին տաղավարների  պատրաստման համար:
 • Պատասխանատվություն կրել ամենօրյա տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների պահպանման տարածքի համար:
 • Հեռուստաընկերության տեխնիկական զարգացման մասով առաջարկներ  ներկայացնել ղեկավարությանը:
 • Գործընկերներին աջակցել սարքավորումների պրոֆիլակտիկ նորոգման աշխատանքներում, ինչպես նաև  նորաոճ  տեխնիկայի ուսումնասիրման և ներդման աշխատանքներում:
 • Արտադրական  անհրաժեշտությունից և աշխատանքային ընթացքով պայմանավորված կատարել հանձնարարված այլ պարտականություններ և գործառույթներ:

RequiredQualifications

 • Բարձրագույն (տեխնիկական, ռադիոտեխնիկական) կրթություն:
 • Հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ.
 • Հեռուստատեսության ոլորտում աշխատանքային փորձը պարտադիր  է: 
 • Ռուսերեն լեզվի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:
 • Համակարգչային ծրագրերի բազային գիտելիքների իմացություն:
 • Հեռուստատեսությունում տեխնիկական համակարգերի զարգացման սկզբունքների և հեռահաղորդակցման ցանցային տեխնոլոգիաների իմացություն, ժամանակակից  հեռուստատեսային չափանիշների հստակ պատկերացում, հեռուստատեսությունում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, կարգավորման և վերլուծական աշխատանքներում բարձր որակավորում:
 • Հեռուստատեսության ոլորտում սարքավորումների և տեխնոլոգիական նախագծերի ընթացքների իրականացման աշխատանքային գործընթացի ռացիոնալ կազմակերպման ունակություն:
 • Միաժամանակ մի քանի նախագծերում ընդգրկվելու և աշխատանքների պատշաճ կատարելու, սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ ըդունելու ունակություն և պատասխանատվություն:
 • Վերլուծելու ունակություն, վճռականություն, պատասխանատվության զգացում, խնդիրներ լուծելու ունակություն, ճկունություն, թիմի հետ աշխատելու հմտություն: 
   

Benefits

Job URL: iJob.am - Ինժեներ @ Shant LLC (TV)

No comments:

Post a Comment