Monday, July 30, 2018

Job: Ձեռնարկատիրություն ա��արկայի դասախոս at Universite Francaise En Armenie Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Կրթություն/Ուսուցում

Type: Պայմանագրային

Deadline: 24-Aug-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
« Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան » հիմնադրամը (ՀՖՀՀ) հայտարարում է մրցույթ «Ձեռնարկատիրություն» առարկայի դասախոսի ընտրության համար : Առարկան դասավանդվում է բալոր ֆակուլտետներում, բակալավրիատի 4-րդ, մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսերում, ժամաքանակը՝ 16.5 ժամ դասախոսություն, 7.5 ժամ գործնական աշխատանք :

Responsibilities
-N/A

RequiredQualifications
-Մրցույթը տեղի կունենա 2 փուլով :

-1-ին փուլում ներկայացվում են փաստաթղթերը :
-Համաձայն ՀՖՀՀ-ի դասախոսների աշխատանքի ընդունման կարգի` մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն իրենց թեկնածությունը՝ ուղարկելով հետևյալ փաստաթղթերը`
-Ինքնակենսագրություն (CV) հայերեն և ֆրանսերեն կամ անգլերեն,
-Բարձրագույն կրթության վկայականի /դիպլոմի/, գիտական աստիճանի դիպլոմի, գիտական կոչման վկայականի պատճենները,
-Հրատարակված գիտական աշխատությունների ցանկը,
-Կից ներկայացվող ձևաչափով առարկայի դասավանդման նախագիծը,

-2-րդ փուլում ընտրված թեկնածուները կանցնեն հարցազրույց հանձնաժողովում

Benefits

Job URL: iJob.am - Ձեռնարկատիրություն առարկայի դասախոս @ Universite Francaise En Armenie

No comments:

Post a Comment