Friday, July 27, 2018

Job: Մենեջեր տնային տնտ��սության ապրանքների խա��ութում at Ֆորտունա տրեյդ ՍՊԸ Company

Location: Yerevan, Gyumri, Armenia

Category: Sales/service management

Type: Full time

Deadline: 26-Aug-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Հարմարեցնել, սովորեցնել և զարգացնել խանութի աշխատակազմին:
 • Կազմել աշխատակիցների աշխատանքային գրաֆիկը, բաշխել ըստ աշխատանքային տարածքների, ներկայացնել խնդիրներ և պահանջել դրանց կատարումը:
 • Սովորեցնել աշխատակիցներին կատարել «ակտիվ վաճառքներ», և իրականացնել անձնական վաճառքներ:
 • Կազմակերպել և վերահսկել մարքեթինգային ակցիաների անցկացումը:
 • Կազմակերպել և անցկացնել գույքագրում:
 • Վերլուծել տեսականին և ներկայացնել առաջարկներ դիրքերի ներմուծման և արտահանման վերաբերյալ:
 • Կատարել շաբաթական հաշվետվություն՝ խանութի տնօրենի համար:

RequiredQualifications

 • Բարձրագույն կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթություն:
 • Աշխատանքային փորձ կառավարման, մենեջմենթի ոլորտում:
 • «Ակտիվ վաճառքի» զարգացած հմտություններ:
 • Գրագետ խոսելաոճ, սովորելու ունակություն:
 • Անգլերեն լեզվին տիրապետելը լրացուցիչ առավելություն է:
 • Համակարգչի վարժ տիրապետում (MS Office)
 • Ժպտալու և լավ տրամադրություն հաղորդելու պատրաստություն, նույնիսկ աշխատանքային օրվա վերջում:

Benefits

Job URL: iJob.am - Մենեջեր տնային տնտեսության ապրանքների խանութում @ Ֆորտունա տրեյդ ՍՊԸ

No comments:

Post a Comment