Wednesday, July 4, 2018

Job: ՀԵՌԱԽՈՍԱՎԱՐ ՕՊԵՐԱՏՈՐ / ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽ at Easy Pay LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Sales/service management

Type: Other

Deadline: 03-Aug-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

.   Պատասխանել հեռախոսազանգերին

.      Հետադարձ զանգերի կատարում

·       Հաճախորդների կողմից հնչեցված հարցերի և բարձրացված խնդիրների ժամանակին, քաղաքավարի և լիարժեք պարզաբանում և լուծում տալ

·       Հաճախորդների մոտ առաջացած խնդիրների մասին տեղեկացնել համապատասխան աշխատակիցներին

·       Հարցերի և խնդիրների գրանցում, հեռախոսազանգերի պատասխանների որակի վերահսկում և բարձրացում:

RequiredQualifications

• Բարձրագույն կրթություն

• Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ հաճախորդների սպասարկման ոլորտում

• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,

• MS office իմացություն,

• Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,

• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,

Benefits

Job URL: iJob.am - ՀԵՌԱԽՈՍԱՎԱՐ ՕՊԵՐԱՏՈՐ / ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽ @ Easy Pay LLC

No comments:

Post a Comment