Monday, July 2, 2018

Job: Գլխավոր հաշվապահ at Digitain LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 22-Jul-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Դիջիթեյնը փնտրում է Գլխավոր հաշվապահի թիմին միանալու համար:

Responsibilities
-Հաշվապահական հաշվառման վարում, հաշվետվությունների կազմում ու ներկայացում
-Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի նախապատրաստում և ընդունում, ներքին հաշվապահական հաշվետվության փաստաթղթերի ձևերի մշակման, ինչպես նաև գույքագրման կարգի ապահովման, տնտեսական գործառնությունների անցկացման նկատմամբ վերահսկողության, հաշվապահական տեղեկատվության վերամշակման տեխնոլոգիաների ապահովման և փաստաթղթաշրջանառության կարգի հետ կապված աշխատանքների իրականացում
-ՀՀ ՊԵԿ ներկայացվող հաշվետվությունների (գրեթե բոլոր հարկատեսակներով նաև ոչ ռեզիդենտ) ճշգրիտ կազմում և ներկայացում, հարկերի օպտիմալացման ծրագրերի մշակում
-<Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման> մասին ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հաշվետվությունների ներկայացում, ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ապահովում
-ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում սահմանված կարգով
-Իրավական ակտերի ինքնուրույն կազմում և դրանք ՀՀ պետական գերատեսչությունների հետ համաձայնեցման ապահովում
-Բանակցություն կազմակերպության գործունեության, նրա գույքային վիճակի, եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ ամբողջական և հավաստի հաշվապահական տեղեկատվության ձևավորման աշխատանքներին
-Դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլում հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում
-Պակասորդի, ապրանքանյութական արժեքների և դրամական միջոցների անօրինական ծախսման (սպառման), ֆինանսական և տնտեսական օրենդրության խախտումների կանխարգելման ուղղությամբ միջոցների ձեռնարկում
-Կազմակերպության ստորաբաժանման աշխատակիցներին մեթոդական օգնության ցուցաբերում
-Մասնակցություն ստորաբաժանումնների աշխատանքների կազմակերպմանն առընչվող ընթացակարգերի մշակմանն ու ներդրմանը

RequiredQualifications
-Բարձրագույն տնտեսագիտական-իրավաբանական կրթություն
-Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
-Օրենքներ գրելու, պարզաբանելու, օրենսդրական նախագծերի փորձաքննության պարտադիր փորձ
-Քաղաքացիական օրենսգրքի, վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենքի պարտադիր իմացություն
-Համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն` MS Office, Հայկական հաշվապահական ծրագրերի գերազանց իմացություն
-Լեզուների իմացություն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
-Բանակցություններ վարելու հմտություններ
-Աշխատանքների կազմակերպման և վերահսկման հմտություններ

Benefits

Job URL: iJob.am - Գլխավոր հաշվապահ @ Digitain LLC

No comments:

Post a Comment