Friday, July 6, 2018

Job: Գլխավոր հաշվապահ at ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» Փ��Ը Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 03-Aug-18 00:00:00

Salary: հարցազրույցի արդյունքներից կախված

Description
Աշխատանքային օրերը շաբաթական 6 օր, աշխատանքային ժամերը՝ 9:00-19:00, շաբաթ օրերը մինչև 17:00
Կազմակերպության հասցեն՝ ք.Երևան, Շենգավիթ, Արտաշիսյան 94/6

Responsibilities
-Հաշվապահական հաշվառման աշխատանքների կազմակերպում ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ու այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան
-հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ, Ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ ըստ անհրաժեշտության
-մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
-ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում
-հաշվապահության բաժնի ղեկավարում
-հաշվապահական փաստաթղթերի կազմման և փաստաթղթաշրջանառության վարման, հաշիվ-ապրանքագրերի համակարգչային ծրագիր ներմուծման համակարգում և արխիվացման աշխատանքների վերահսկողություն, աշխատավարձի հաշվում
-մասնակցություն արտերկրյա գործընկերների հետ պայմանագրերի կնքման գործընթացներին

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է Հաշվապահի և (կամ) Ֆինանսիստի և (կամ) Տնտեսագետի մասնագիտությամբ
-Մասնագիտական աշխատանքային փորձ հաշվապահության ոլորտում
-ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ հարակից իրավական ակտերի իմացություն
-ՀԾ հաշվապահ ծրագրի իմացություն
-Համակարգչից վարժ օգտվելու, ինչպես նաև Excel, Word ծրագրերով աշխատելու կարողություն
-Ռուսերենի լավ իմացություն
-Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին
-Թիմում աշխատելու ունակություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Գլխավոր հաշվապահ @ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» ՓԲԸ

No comments:

Post a Comment