Tuesday, July 3, 2018

Job: Հաշվաապահի Տեղակալ at BetConstruct Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 17-Jul-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Կազմակերպությունը փնտրում է աշխատակից Հաշվապահի Տեղակալի հաստիքի համար։

Responsibilities
-Հաշվապահական հաշվառման բաժնի աշխատանքի վերահսկողություն, ներառյալ հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթավորումն ու հաշվապահական հաշվառման ծրագրում գործարքների գրանցումը,
-ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունների պատրաստում,
-Հարկային, վիճակագրական և ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող այլ հաշվետվությունների կազմում,
-Բանկային գործառնությունների իրականացում և վերահսկում,
-Բյուջեի կազմում, վերլուծություն, ծախսերի/եկամուտների նախահաշվի և դրանց կատարողականների պատրաստում և վերահսկում,
-Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրման վերահսկում,
-Հարկային ոլորտին առնչվող իրավական ակտերի փոփոխությունների, նախագծերի ուսումնասիրում,
-Սահմանված լիազորությունների սահմաններում վճարային և հաշվարկային փաստաթղթերի հաստատում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից նվազագույնը 3 տարին գլխավոր հաշվապահի հաստիքում
-ՀԾ գերազանց իմացություն, Հարկային օրենսգրքի դրույթների վարժ իմացություն, Աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներին տիրապետում
-Excel ծրագրի գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի աշխատանքային մակարդակի իմացություն
-ACCA հաշվապահական որակավորման համապատասխան աստիճանի առկայությունը համարվում է առավելություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաշվաապահի Տեղակալ @ BetConstruct

No comments:

Post a Comment