Friday, February 23, 2018

Job: Ավագ Հաշվապահ at Ameriabank CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 08-Mar-18 00:00:00

Salary: Մրցակցային

Description
Բանկային գործառնությունների հաշվապահական հաշվառման վարում:

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՊԱՇՏՈՆԸ` Ավագ Հաշվապահ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
"Ամերիաբանկ" ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` ք. Երևան

Responsibilities
-Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի համապատասխանության ստուգում հարկային օրենսդրական պահանջների հետ
-Գնումների գործընթացում ստացված փաստաթղթերի հիմնավորվածության ստուգում, պայմանագրերի վերահսկում
-Դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում, վճարում, ժամկետների վերահսկում, հարկային հաշիվների դուրս գրում
-Վարչական և գործառնական ծախսերի հաշվեգրում
-Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և բանկերի հետ վարկային պայմանագրերի վարում, հաշվառում
-Ակրեդիտիվներով գործարքների հաշվառում, պայմանագրերի վարում
-Մասնակցություն հաշվապահական տեղեկատվության կազմավորման, վարման և պահպանման աշխատանքներին
-Ներքին վերլուծական հաշվետվությունների կազմում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության ոլորտում
-Առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ Ամերիա խմբում
-Նվազագույնը 2 (երկու) տարվա աշխատանքային փորձ հաշվապահության, ֆինանսների, բանկային ոլորտում
-Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն (ACCA որակավորումը ցանկալի է)
-Բանկային ոլորտին վերաբերող օրենսդրության իմացություն
-Հարկային օրենսդրության իմացություն
-MS Office փաթեթի կատարյալ տիրապետում, «ՀԾ-Բանկ Գործառնական Օր» ծրագրի իմացություն
-Մասնագիտական աճի և զարգացման ձգտում
-Վերլուծական հմտություններ
-Թիմում աշխատելու հմտություն
-Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն
-Պատասխանատվություն, ճշտապահություն և ուշիմություն
-Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Ավագ Հաշվապահ @ Ameriabank CJSC