Monday, February 26, 2018

Job: Պոլ��մերային խողովակների հ��սքագծի օպերատոր at NewPlast CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Ընդհանուր բնույթի աշխատանք

Type: Այլ

Deadline: 26-Mar-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Խողովակներ արտադրող ընկերությանն անհրաժեշտ է պոլիմերային խողովակների հոսքագծի օպերատոր:

Աշխատանքը հերթափոխային է, աշխատավարձը՝ գործարքային:

Responsibilities
-Հետևել խողովակների հոսքագծի աշխատանքներին
-Կարգավորե լհոսքագծի աշխատանքները
-Հետևել արտադրանքի չափերին և որակին
-Հետևել հումքախառնուրդների ճիշտ պատրաստման գործընթացին
-Կատարել պարտականություններից բխող այլ աշխատանքներ

RequiredQualifications
-Աշխատանքային փորձ նշված ոլորտում
-Տեխնիկական կրթությունը ցանկալիէ
-Պարտաճանաչություն, արագսովորելու և կողմնորոշվելու ունակություն
-Արագաշարժություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Պոլիմերային խողովակների հոսքագծի օպերատոր @ NewPlast CJSC