Tuesday, February 13, 2018

Job: HR Manager at Best Tour LLC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Մարդկային Ռեսուրսներ, Կադրեր

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 13-Mar-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Ընկերությանը անհրաժեշտ է HR Manager աշխատակիցների գործերի վարման, նոր աշխատակիցների որոնման և աշխատակիցների հետ հարաբերություններում առաջացող հարցերի կարգավորման համար:

Responsibilities
-Ընկերության աշխատակիցների անձնական գործերի վարում
-Ընկերության համար պահանջվող աշխատակիցների որոնում, հարցազրույցների անցկացում և գնահատում
-ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող հայտերի, հաշվետվությունների ու տեղեկությունների ներկայացնում
-Աշխատակիցների աշխատաժամանակի տեղեկագրի վարում
-Հրամանների կազմում

RequiredQualifications
-Տվյալ ոլորտում աշխատանքային փորձ
-Բարձրագույն կրթություն` ցանկալի է օրենսդրական ակտերի լավ իմացությամբ
-Անձնական գործերի վարման հմտություն
-Անձնակազմի հետ աշխատելու հմտություն
-Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
-Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - HR Manager @ Best Tour LLC