Tuesday, February 13, 2018

Job: Հաշվապահ at Ե��ԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱ��ՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» ՓԲԸ Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 13-Mar-18 00:00:00

Salary: 200000

Description
N/A

Responsibilities
-ԵՏՄ և 3-րդ երկրներից կատարվող ներմուծումների ձևակերպում հաշվապ. Ծրագրում, ներմուծման ինքնարժեքի հաշվարկ
-ԵՏՄ ներմուծումերի հայտարարագրերի, հայտարարությունների, վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում և հանձնում
-Գործուղման ծախսերի հաշվարկներ
-Միջազգային բանկային փոխանցումների իրականացում
-Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի ընթացիկ հաշվառում, գործընկերների հետ փոխադարձ հաշվարկների ակտերի կազմում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է Հաշվապահի և (կամ) Ֆինանսիստի և (կամ) Տնտեսագետի մասնագիտությամբ
-Մասնագիտական աշխատանքային փորձ հաշվապահության ոլորտում
-ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ հարակից իրավական ակտերի իմացություն
-ՀԾ հաշվապահական ծրագրի իմացություն
-1C ծրագրի իմացությունը կարող է դիտվել որպես առավելություն
-Համակարգչից վարժ օգտվելու, ինչպես նաև Excel, Word ծրագրերով աշխատելու կարողություն
- Ռուսերենի իմացությունը կարող է դիտվել որպես առավելություն
-Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին
-Թիմում աշխատելու ունակություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաշվապահ @ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» ՓԲԸ