Tuesday, May 15, 2018

Job: Standards and Processes Inspection and Analysis Senior Specialist at Digitain LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Quality Assurance /Control

Type: Full time

Deadline: 14-Jun-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Համագործակցել Ներքին Աուդիտի հետ՝ բիզնեսի համար կարևոր քաղաքականությունների և ընթացակարգերի համապատասխանությունը և կատարումն ապահովելու համար,
 • Մասնակցել գործնական հանդիպումներին և խորհրդակցություններին,
 • Ընկերության համապատասխան բիզնես միավորների հետ համագործակցելով՝ ստեղծել բիզնեսի համար անհրաժեշտ քաղաքականություններ և ընթացակարգեր,
 • Կապ պահպանել Ընկերության համապատասխան աշխատակիցների հետ՝ գործընթացների քննարկման, ինչպես նաև քաղաքականությունների և ընթացակարգերի արդիականացման և բարելավման նպատակով,
 • Ապահովել գործընթացների KPI հաշվետվությունների հավաքումը և վերլուծումը, դրանց հիման վրա բարելավման առաջարկների ներկայացումը:

RequiredQualifications

 • Բարձրագույն կրթություն, Բիզնես ոլորտի ցանկացած կրթություն ցանկալի է,
 • Առնվազն 5 տարվա փորձ նման պաշտոնում, ցանկալի է խոշոր ընկերությունում,
 • Համակարգչային տեխնիկայի և համակարչային ծրագրերի ընդհանուր իմացություն, MS Office-ի իմացություն,
 • Գործընթացների կառավարման սկզբունքների իմացություն, գործընթացների մշակման և ներդրման փորձ,
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների ազատ տիրապետում (գրավոր և բանավոր),
 • Հաղորդակցման հմտություններ, ճկունություն, թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Խնդիրներն ըստ առաջնահերթության կատարելու հմտություն,
 • Աշխատանքների կատարում սահմանված ժամկետներում, աշխատանքի որակի ապահովում, լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն,
 • Աուդիտ/ստուգումների իրականացման մեթոդաբանության իմացություն,
 • Տարբեր փաստաթղթերի և հաշվետվությունների մշակման հմտություն,
 • Բիզնես կարիքները վերլուծելու և ըմբռնելու, ինչպես նաև իրականացման պլաններ մշակելու և գնահատելու հմտություններ,
 • Կազմակերպչական և ժամանակի կառավարման հմտություններ, 
 • Համագործակցություն, փոխըմբռնման, վստահության մթնոլորտի ստեղծման և պահպանման ունակություններ, 
 • Գերազանց հարաբերություններ կառուցելու, բանակցություններ վարելու և այլ մարդկանց վրա ազդելու ունակութուններ,
 • Հիանալի հաղորդակցության ունակցություններ, ներառյալ գրելու և ներկայացնելու հմտությունները,
 • Նոր գիտելիքներ յուրացնելու ունակություններ: 

Benefits

Job URL: iJob.am - Standards and Processes Inspection and Analysis Senior Specialist @ Digitain LLC