Tuesday, May 15, 2018

Job: ԻՐԱՎԱԲԱՆ at Alfa Pharm CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Legal

Type: Full time

Deadline: 14-Jun-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

• Մշակել և պատրաստել իրավական փաստաթղթեր՝ պայմանագրեր, համաձայնագրեր, ակտեր և լիազորագրեր, որոնք անհրաժեշտ են կազմակերպության գործառությունների պատշաճ կատարման համար,
• Պատրաստել սպասվելիք, ընթացիկ և ավարտված դատական գործերի համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,
• Ուսումնասիրել նոր օրինագծերը, օրենքի փոփոխությունները և դրանցից բխող իրավական հետևանքները,
• Մատուցել իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն՝ իրավական ընթացակարգերի և փաստաթղթերի մշակման միջոցով,
• Ուսումնասիրել և վերլուծել իրավական խնդիրները և հարցերը, դրանց հիման վրա ներկայացնել բարելավման առաջարկներ,
• Կազմել և մշակել իրավական կարծիքներ և եզրակացություններ, դատական գործընթացների մասին հաշվետվություններ, 
• Ընկերության անունից հանդես գալ պետական կառույցներում՝ ուսումնասիրելով նաև վերջիններիս հետ կնքվելիք պայմանագրերը,
• Իրականացնել իրավաբանական բաժնին առնչվող նամակագրության գործընթացը,
• Պատրաստել անհրաժեշտ գրություններ և ուղարկել այն համապատասխան հասցեատիրոջը,
• Կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումներին մատուցել ընթացիկ իրավաբանական ծառայություններ,
• Մասնակցել իրավաբանական բաժնին առնչվող բանակցություններին, ներկայացնել առաջարկներ բաժնի աշխատանքների բարելավման վերաբերյալ:

RequiredQualifications

• Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
• Համապատասխան աշխատանքային փորձ,
• ՀՀ օրենսդրության գերազանց իմացություն,
• Հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,
• MS office փաթեթի գիտելիքներ,
• Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
• Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ առաջարկելու ունակություն,
• Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու միջանձնային հմտություններ,
• Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման,
• Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն:

Benefits

Job URL: iJob.am - ԻՐԱՎԱԲԱՆ @ Alfa Pharm CJSC