Tuesday, May 15, 2018

Job: Regulating Documents Development Specialist at Digitain LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Quality Assurance /Control

Type: Full time

Deadline: 14-Jun-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Մշակել կանոնակարգող փաստաթղթերի ձևանմուշներ,
 • Իրականացնել ստանդարների, գործընթացների և կանոնակարգող փաստաթղթերի (քաղաքականություններ, ընթացակարգեր և այլն) մշակման և ներդրման կոորդինացման աշխատանքներ,
 • Կատարել ընթացակարգերի վերջնական սրբագրում և հաստատված ձևանմուշների համապատասխանության ստուգում,
 • Ապահովել տարբեր ստորաբաժանումների գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթերի միջև փոխկապակցվածություն,
 • Մասնակցել գործնական հանդիպումներին և խորհրդակցություններին,
 • Մշակել քաղաքականություններ և ընթացակարգեր ըստ պահանջի:

RequiredQualifications

 • Բարձրագույն կրթություն, Բիզնես ոլորտի ցանկացած կրթություն ցանկալի է,
 • Առնվազն 3 տարվա փորձ նման պաշտոնում, ցանկալի է խոշոր ընկերությունում,
 • Համակարգչային տեխնիկայի և համակարչային ծրագրերի ընդհանուր իմացություն, MS Office-ի ծրագրերի իմացություն,
 • Գործընթացների կառավարման սկզբունքների իմացություն,
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների ազատ տիրապետում (գրավոր և բանավոր),
 • ITIL ստանդարտների ընդհանուր իմացություն,
 • Գործընթացների մշակման և ներդրման փորձ,
 • Հաղորդակցման հմտություններ, ճկունություն, թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Խնդիրներն ըստ առաջնահերթության կատարելու հմտություն,
 • Աշխատանքների կատարում սահմանված ժամկետներում, աշխատանքի որակի ապահովում, լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն,
 • Տարբեր փաստաթղթերի և հաշվետվությունների մշակման հմտություն,
 • Բիզնես կարիքները վերլուծելու և ըմբռնելու, ինչպես նաև իրականացման պլաններ մշակելու և գնահատելու հմտություններ,
 • Կազմակերպչական և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Համագործակցության, փոխըմբռնման, վստահության մթնոլորտի ստեղծման և պահպանման ունակություններ,
 • Գերազանց հարաբերություններ կառուցելու (բանակցություններ վարելու և այլ մարդկանց վրա ազդելու ունակություններ,
 • Հիանալի հաղորդակցության ունակություններ, ներառյալ գրելու և ներկայացնելու հմտություններ,
 • Նոր գիտելիքներ յուրացնելու ունակություններ:

Benefits

Job URL: iJob.am - Regulating Documents Development Specialist @ Digitain LLC

No comments:

Post a Comment