Tuesday, May 15, 2018

Job: Regulating Documents Database Maintenance and Update Specialist at Digitain LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Administrative/office-work

Type: Full time

Deadline: 14-Jun-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Ստեղծել և պահպանել համապատասխան փաստաթղթերի բազան,
 • Ստեղծել Տնօրինությունների կոդավորված ցանկ և կիրառել բազայում՝ փաստաթղթերի արխիվացման գործընթացի համար,
 • Հետևել արխիվացրած / բազայում պահպանվող փաստաթղթերի վերանայման ժամկետներին,
 • Փաստաթղթերի վերանայման ժամկետի լրանալու դեպքում, դրա մասին տեղեկացնել բաժնի ղեկավարին՝ փաստափղթի վերանայման և ակտուալիզացման գործընթացի մեկնարկի նպատակով,
 • Բազայում պահպանվող փաստաթղթերի հասանելիության տրամադրում և կառավարում,
 • Մասնակցել գործնական հանդիպումներին և խորհրդակցություններին:

RequiredQualifications

 • Բարձրագույն կրթություն, բիզնես ոլորտի ցանկացած կրթություն ցանկալի է,
 • Առնվազն 1 տարվա փորձ նման պաշտոնում, ցանկալի է խոշոր ընկերությունում,
 • Համակարգչային տեխնիկայի և համակարչային ծրագրերի ընդհանուր իմացություն, MS Office-ի իմացություն,
 • Գործընթացների կառավարման սկզբունքների իմացություն, 
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների ազատ տիրապետում (գրավոր և բանավոր),
 • Ինչպես տպագիր, այնպես էլ էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվացման գործընթացի փորձ, արխիվավարության փորձ,
 • Հաղորդակցման հմտություններ, ճկունություն, թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Խնդիրներն ըստ առաջնահերթության կատարելու հմտություն,
 • Աշխատանքների կատարում սահմանված ժամկետներում, աշխատանքի որակի ապահովում, լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն,
 • Կազմակերպչական և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Համագործակցության, փոխըմբռնման, վստահության մթնոլորտի ստեղծման և պահպանման ունակություններ,
 • Գերազանց հարաբերություններ կառուցելու, բանակցություններ վարելու և այլ մարդկանց վրա ազդելու ունակություններ,
 • Հիանալի հաղորդակցության ունակություններ, ներառյալ գրելու և ներկայացնելու հմտությունները,
 • Նոր գիտելիքներ յուրացնելու ունակություններ:

 

 

Benefits

Job URL: iJob.am - Regulating Documents Database Maintenance and Update Specialist @ Digitain LLC