Wednesday, April 11, 2018

Job: Տնտեսական վեր��ուծության և պլանավորմ��ն վարչության պետ at Ardshinbank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 21-Apr-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ, ԳՐԱՎԻՉ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՃԻ ԼԱՅՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:


ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ Տնտեսական վերլուծության և պլանավորման վարչության պետ

ԴՐՈՒՅՔ Լրիվ դրույք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ Գլխամասային գրասենյակ

Responsibilities
-Բանկի տնտեսական վերլուծությանը և պլանավորմանը առնչվող ներքին իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և ներկայացում Բանկի իրավասու մարմնի հաստատմանը
-Բանկի ներքին իրավական ակտերի, որոշումների և հրամանների պահանջներին համապատասխան վարչության կողմից կառավարվող կամ վարչության ներգրավվա¬ծությունը նախատեսող գործընթացների կազմակերպում
-Վարչության աշխատանքների կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում, վարչության աշխատակիցների աշխատատեղերի նկարագրերով սահմանված պարտականությունների պատշաճ կատարման նկատմամբ հսկողություն
-Անմիջական ղեկավարների և Բանկի կառավարման մարմինների կողմից վարչությանը տրված հանձնարարականների կատարման ապահովում
-վարչության աշխատակիցներին վարչության գործառույթներին առնչվող հանձնարարականների տրամադրում և դրանց կատարման նկատմամբ հսկողություն
-Բանկի տնտեսական վերլուծությանը և պլանավորմանը առնչվող ֆինանսական պլանների, ֆինանսական վերլուծությունների և Բանկի կատարողականների պատրաստման և համապատասխան իրավասու մարմնին ներկայացնելու կազմակերպում
-Բանկի պրոդուկտների և հաճախորդների գնագոյացման հաշվարկների ու վերլուծության կազմակերպում
-Վարչության աշխատակիցներին խրախուսելու և վարչության աշխատակիցների նկատմամբ պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ սահմանված կարգով առաջարկությունների ներկայացում անմիջական ղեկավարին

RequiredQualifications
-Բարձրագույն (տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթությունը նախընտրելի է)
-Վերջին 7 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ պլանավորման և բյուջետավորման ոլորտում, որից 2-ը ղեկավար պաշտոնում)
-MS Office-ի իմացություն
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն
-Հաշվապահական հաշվառման, միջազգային հաշվապահական ստանդարտների (միջին), բանկային օրենսդրության (միջին) կորպորատիվ ֆինանսների (խորացված), տնտեսական վերլուծության մեթոդների (խորացված), կառավարչական հաշվառման և պլանավորման (խորացված) իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Տնտեսական վերլուծության և պլանավորման վարչության պետ @ Ardshinbank CJSC