Wednesday, April 11, 2018

Job: Ֆինանս��վերլուծական մեթոդաբանության մշակման գծով հա��ակարգող at Ardshinbank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 21-Apr-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ, ԳՐԱՎԻՉ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՃԻ ԼԱՅՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ Ֆինանսավերլուծական մեթոդաբանության մշակման գծով համակարգող

ԴՐՈՒՅՔ Լրիվ դրույք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ Գլխամասային գրասենյակ

Responsibilities
-Հաճախորդների և պրոդուկտների եկամտաբերության գնահատման մեթոդաբանությունների մշակում
-Նախագծերի կառավարման մեթոդաբանության մշակում, նախագծերի արդյունավետության առանցքային ցուցիչների սահմանում
-Ֆինանսական վերլուծության գծով մեթոդաբանությունների մշակում
-Վարչության գործընթացները կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի մշակում
-Ուղղությանը վերաբերող հաշվետվությունների և այլ փաստաթղթերի կազմում,
-Ոլորտը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի մշակում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն (տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթությունը նախընտրելի է)
-Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 1-ը ֆինանսական վերլուծությունների ոլորտում
-MS Office-ի իմացություն
-Ֆինանսական վերլուծություն (միջին), կորպորատիվ ֆինանսների (միջին), հաշվապահական հաշվառման, միջազգային հաշվապահական ստանդարտների (միջին), բանկային օրենսդրության (միջին) իմացություն
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Ֆինանսավերլուծական մեթոդաբանության մշակման գծով համակարգող @ Ardshinbank CJSC