Wednesday, April 11, 2018

Job: Նախագծերի գնահատման և փորձաքն��ության գծով ավագ վերլ��ւծաբան at Ardshinbank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 21-Apr-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ, ԳՐԱՎԻՉ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՃԻ ԼԱՅՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ Նախագծերի գնահատման և փորձաքննության գծով ավագ վերլուծաբան

ԴՐՈՒՅՔ Լրիվ դրույք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ Գլխամասային գրասենյակ

Responsibilities
-Նախագծերի պորտֆելի ձևավորում, առանձին նախագծերի վերլուծություն՝ համեմատության Բանկի խնդիրներին համապատասխան նախագծերի ընտրության նպատակով
-Ընթացիկ և պլանավորվող նախագծերի միջև առաջնահերթության վերաբաշխում, առաջարկությունների ներկայացում՝ նախագծերի պորտֆելում նախագծերի վերադասավորումներ կատարելու և նախկին սահմանված առաջնահերթությունները վերանայելու վերաբերյալ
-Ներկայացվող նախագծերի ֆինանսատնտեսական վերլուծություն, տնտեսական արդյունավետության գնահատում և եզրակացության տրամադրում
-Նախագծերի ծախսերի պլանավորում, բյուջետավորում
-Ընթացիկ նախագծերի ծախսատարության հաշվարկ՝ նախատեսած բյուջեին համապատասխան
-Նախագծերի պորտֆելի կառավարում, պարբերական մոնիթորինգ հաշվետվությունների պատրաստում
-Նախագծերի համալիր օրացուցային պլանավորման իրականացում ուղենիշային ժամկետների համաձայնեցում, սահմանում և դրանց ընթացքի մասին պարբերական հաշվետվողականության ապահովում
-Ուղղությանը վերաբերող հաշվետվությունների և այլ փաստաթղթերի կազմում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն (տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթությունը նախընտրելի է)
-Վերջին 5 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա փորձ ֆինանսական վերլուծությունների ոլորտում
-MS Office-ի լավ իմացություն
-Ֆինանսական վերլուծություն (խորացված), կորպորատիվ ֆինանսների (խորացված), հաշվապահական հաշվառման, միջազգային հաշվապահական ստանդարտների (միջին), բանկային օրենսդրության (միջին) իմացություն
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Նախագծերի գնահատման և փորձաքննության գծով ավագ վերլուծաբան @ Ardshinbank CJSC