Thursday, May 10, 2018

Job: Կո��պորատիվ վաճառքի առաջա��ար մասնագետ at Veon Armenia CJSC (Beeline Armenia) Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Sales/service management

Type: Full time

Deadline: 09-Jun-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Առկա  կորպորատիվ հաճախորդների հետ համագործակցության ընդլայնում, լրացուցիչ վաճառքի իրականացում;
 • Նոր կորպորատիվ հաճախորդների ներգրավման գործընթացի կազմակերպում;
 • Հաճախորդների հետ երկարաժամկետ համագործակցության կառուցում և կոմերցիոն առաջարկների կազմում;
 • Անհատական նպատակների իրականացում` ըստ հիմնական ցուցանիշների:

RequiredQualifications

 • Բարձրագույն կրթություն;
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի ոլորտում;
 • Վաճառքի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Հեռահաղորդակցության բնագավառի իմացությունը ողջունելի է;
 • Արտաքին հաճախորդների հետ աշխատելու հմտություն;
 • Հաշվետվություններ պատրաստելու և գործնական թղթակցություն վարելու հմտություններ;
 • Բանակցություններ վարելու ունակություններ;
 • Մարդկանց հետ բարդ իրավիճակներում շփվելու կարողություն;
 • Նախաձեռնողականություն և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
 • Պատասխանատվության զգացողություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ` MS  Office, Power Point;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն։ 

Benefits

Job URL: iJob.am - Կորպորատիվ վաճառքի առաջատար մասնագետ @ Veon Armenia CJSC (Beeline Armenia)