Friday, May 11, 2018

Job: Հաշվապահ-հաշվետար at Khayts Ishkhan LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Հաշվետար

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 11-Jun-18 00:00:00

Salary: Մրցակցային

Description
Չերքեզի Ձոր ռեստորանը աշխատանքի է հրավիրում հաշվապահ-հաշվետարների համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներով և հմտություններով:

Responsibilities
-Փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում և վերահսկում
-Համապատասխան վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվությունների կազմում
-Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված առաջադրանքների կատարում
-Բանկերին տրվող ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում
-Ապրանքանյութական պաշարների անալիտիկ հաշվառման վարում
-Համապատասխան ծրագրային մուտքերի իրականացում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության ոլորտում
-MS Excel-իև 1C-ի գերազանց իմացություն
-Հայերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
-Վերլուծական հմտություններ

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաշվապահ-հաշվետար @ Khayts Ishkhan LLC