Wednesday, May 16, 2018

Job: Շինարարության պատասխանատու at Armenia Wine Factory LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Ճարտարագիտություն, Շինարարություն

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 15-Jun-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Վերահսկում և կոորդինացնում է շինարարության ողջ ընթացքը: Հետևում է շինարարության համապատասխանությանը նախագծին:

Responsibilities
-Վերահսկում և կոորդինացնում է շինարարության ողջ ընթացքը և վերանորոգման աշխատանքները
-Վերահսկում է արտաքին կազմակերպությունների շինարարական աշխատանքների կատարման գործընթացը և ժամկետները
-Վերահսկում է սարքավորումների տեղադրման աշխատանքները
-Համեմատում է կատարված աշխատանքները ճարտարապետական նախագծերի հետ շինարարության ողջ ընթացքում
-Վերահսկում է շինարարական աշխատանքների և նյութերի որակը
-Անհրաժեշտության դեպքում շինարարական ծառայությունների գնային առաջարկների հետ կապված իրականացնում է բանակցություններ
-Հետևում է որպեսզի շինարարական աշխատանքները կատարվեն սահմանված ժամանակում
-Հետևում է շինարարական անձնակազմի անվտանգության նորմերի պահպանմանը
-Պապատսխանատու է շինարարության պատշաճ կատարման թղթաբանության համար
-Մասնակցում է շինարարական անձնակազմի հավաքագրման աշխատանքներին
-Մասնակցում է նոր շինությունների նախագծերի կառավարման ժողովներին, ներկայացնում է առաջարկություններ
-Հետևում է , որպեսզի նախագծերը համապատասխանեն արտադրական ինժեներական պահանջներին
-Նոր շինությունների շահագործման հանձնելուց առաջ համոզվում է, որ ինժեներական տեսանկյունից խնդիրներ չկան

RequiredQualifications
-Բարձրագույն շինարարական կրթություն
-Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
-Պլանավորման ունակություն
-Մարդկանց կառավարելու ունակություն
-Համակարգված աշխատելու կարողություն
-Թիմում աշխատելու կարողություն
-Համակարգչային գիտելիքներ (AutoCad)

Benefits

Job URL: iJob.am - Շինարարության պատասխանատու @ Armenia Wine Factory LLC