Wednesday, May 9, 2018

Job: 1C operator at GAT Cutting LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Accounting/Bookkeeping

Type: Full time

Deadline: 08-Jun-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 -Ապրանքանյութական պաշարների հաշվառում 1C ծրագրում
-Ապրանքների տվյալների մուտքագրում ծրագիր
-Ապրանքանյութական արժեքների օրական շարժի վերահսկում
-Նյութածախսի հաշվարկի կատարում, հումքի ծախսի վերահսկում 1C ծրագրում
-Բանկային քաղվածքների ձևակերպում
-Հաշիվ-ապրանքագրերի մուտքագրում ծրագիր
-Կրեդիտորական պարտքերի վերահսկում
-Գույքագրման աշխատանքներին մասնակցություն 

-Պաշտոնից բխող այլ պահանջների կատարում

 

RequiredQualifications

-1C ծրագրի գերազանց իմացություն

-Այլ հաշվապահական ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է

-Աշխատանքային փորձը պարտադիր է

Benefits

Job URL: iJob.am - 1C operator @ GAT Cutting LLC