Monday, April 9, 2018

Job: Միջազգային և արտարժութային գործառնությունների մասնագետ at EvocaBank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 30-Apr-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Միջազգային և արտարժութային գործառնությունների մասնագետ Բանկի գլխամասային գրասենյակում :

Responsibilities
Կազմել և վերստուգել SWIFT հաղորդագրություններ,
Իրականացնել FX գործարքներ,
Ստեղծել կապեր դրամական փոխանցումների համակարգերի հետ և զարգացնել դրանք,
Ստեղծել և զարգացնել միջազգային հարաբերություններ, պահպանել փոխհարաբերություններ թղթակից բանկերի հետ,
Վերահսկել թղթակցային հաշիվները (Loro and Nostro),
Կատարել այլ աշխատանքային պարտականություններ՝ հանձնարարված անմիջական ղեկավարի կողմից, Բանկի կանոնակարգերին և Վարվելակերպի կանոններին համապատասխան

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների բնագավառում
-Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձը բանկում դիլինգի կամ միջազգային հարաբերությունների բաժիններում
-CFA1 (կամ ACI) միջազգային որակավորումը ցանկալի է
-Բանկային իրավական ակտերի իմացություն
-SWIFT իմացությունը առավելություն է
-Դրամական փոխանցումների համակարգերի իմացությունը ցանկալի է
-Շփման, բանակցություններ վարելու գերազանց կարողությունների առկայություն
-Թիմում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություններ
-Նախաձեռնող և ճկուն մտածողություն
-Կարգապահության և պատասխանատվության գիտակցում
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
-Համակարգչային գիտելիքների առկայություն, Microsoft Packages
-ՀԾ-բանկ 4.0 իմացություն ցանկալի է

Benefits

Job URL: iJob.am - Միջազգային և արտարժութային գործառնությունների մասնագետ @ EvocaBank CJSC