Monday, April 9, 2018

Job: LS Bank ծրագրի փորձագետ at Ardshinbank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 20-Apr-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ, ԳՐԱՎԻՉ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՃԻ ԼԱՅՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ LS Bank ծրագրի փորձագետ

ԴՐՈՒՅՔ Լրիվ դրույք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ Գլխամասային գրասենյակ

Responsibilities
-ԼՍ Բանկ համակարգի և այլ Տեղեկատվական համակարգերի թեստավորում և փորձնական աշխատանքների իրականացման պլանավորում և վերահսկում
-Տեղեկատվական համակարգերի ներդրում և արտադրական շահագործում
-Տվյալների ներմուծում և ինտեգրում տարբեր տվյալների մոդելների հետ
-Տվյալների արտահանում տարբեր ներքին և արտաքին աղբյուրներից
-Տվյալների կառավարման և ինտեգրման հետ կապված խնդիրների վերլուծություն և ուղղում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն (տեխնիկական կրթությունը նախընտրելի է)
-Վերջին 5 տարվա ընթացքում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ LS Bank ծրագրով, նախընտրելի է տվյալների վերլուծության և հաշվետվությունների կազմման, տվյալների բազանների նախագծման և կառավարման (մասնավորապես՝ Oracle, MS SQL Server, MySQL), SQL հարցումների, ներառած stored procedures և ներդրված հարցումների ոլորտում աշխատանքային փորձ
-ԼՍ Բանկ ծրագրի Տվյալների բազաների կառուցվածքի գիտելիքներ,
-Հայերենի (գերազանց), ռուսերենի (գերազանց), անգլերենի (տեխնիկական) իմացություն
-Բանկային ավտոմատացված տեխնոլոգիաների իմացություն, Լսոֆտ Բանկ ծրագրի հետ աշխատանքային փորձ
-Արտահման և վերլուծական ծրագրերի (ETL and BI tools like Microsoft Power BI, Oracle BI), BigData-ի, գրաֆների և/կամ NoSQL տվյալների բազաների հետ աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն

Benefits

Job URL: iJob.am - LS Bank ծրագրի փորձագետ @ Ardshinbank CJSC

No comments:

Post a Comment