Tuesday, April 10, 2018

Job: ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄԵՆԵՋԵՐ at Alfa Pharm CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Marketing/Advertising/PR

Type: Full time

Deadline: 10-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 Իրականացնում է մարքեթինգային հետազոտություններ և կազմակերպում է վաճառքի խթանմանն ուղղված միջոցառումներ, 
 Մշակում և ներդնում է Ընկերության ապրանքների և ապանքատեսակների առաջխաղացման ուղիներ, Խմբավորում և դասակարգում է ապրանքները՝ ըստ դրանց տեսակի, գործածության, որակական հատկանիշների, դրանց հիման վրա կատարում է մարքեթինգային վերլուծություն, 
 Ուսումնասիրում է սպառողների նախասիրությունները, դրանց հիման վրա կատարում է հետազոտություն, ինչպես նաև հավաքագրում և տրամադրում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
 Իրականացնում է մանրածախ վաճառակետի մերչնդայզինգ և մշտապես վերահսկողություն, 
 Մասնակցում է վաճառքների պլանավորման աշխատանքներին՝ վաճառքի բաժնի հետ համատեղ, ըստ հաճախորդների սեգմենտների, հիմնական ապրանքախմբերի, 
 Մշակում է վաճառքի բաժնի համար յուրահատուկ բոնուսային ծրագրեր կոնկրետ մարկետինգային ակցիաների ուղղվածությամբ, 
 Մշակում է մարկետինգային ակցիաների ցանկը, և իրականացնում է ակցիաները, 
 Վարում է բանակցություններ գովազդակիրների և գովազդ արտադրող ընկերությունների հետ, կազմակերպում է գովազդային արշավներ, 
 Կատարում է մրցակիցների ակտիվության, գործունեության հետազոտություններ, 
 Իրականացնում է նոր ապրանքների նկատմամբ պահանջարկի, նոր շուկաների բացահայտում, կատարում է սպառողների բավարարվածության ուսումնասիրություն, 
 Իրականացնում է վաճառքների վիճակագրական վերլուծություններ, 
 Կատարում է ընկերության կայքի, սոցիալական ցանցերում ընկերության էջերի վարում, թարմացում, նպաստում է դրանց առաջխաղացմանը, 
 Իրականացնում է շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն՝ պարզելու առկա ապրանքատեսականին և գնառաջարկները, 
 Պատրաստում է համապատասխան հաշվետվություններ՝ շուկայական պայմանների և ապրանքային ծախսերի վերաբերյալ, 
 Մասնակցում է գների ձևավորման և գնային քաղաքականության մշակման աշխատանքներին, 
 Մշակում և համակարգում է ապրանքների պրոմո-խորհրդատվությանն ուղղված գործառույթները, 
 Վերահսկում է արդեն իսկ գործող վաճառքները, ակցիաները, զեղչային համակարգերը, 
 Վերլուծում է վաճառքի օրինաչափությունները, ինչպես նաև կատարում է կանխատեսումներ ապագայում սպասվող թրենդների զարգացման վերաբերյալ,
 Զբաղվում է նոր բրենդների և նոր բիզնես ուղղությունների /կոսմետիկայի կատեգորիա/ զարգացման, վաճառքների խթանման ու կազմակերպման հարցերով: 

RequiredQualifications

 Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի կամ բիզնեսի կառավարման ոլորտում, 
 Համապատասխան ոլորտում աշխատանքային փորձ, 
 Վաճառքների խթանման փորձ, 
 Հաղորդակցության գերազանց հմտություններ, Նորարար և կրեատիվ մտածողություն, 
 Վերլուծական մտածողություն, 
 Նախագծերի կառավարման ունակություն, 
 Թիմում աշխատելու հմտություններ, 
 Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման,
 Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, 
 Microsoft Office ծրագրերի լավ իմացություն, 
 Տպարանների, դիզայն ստուդիաների և աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարների հետ աշխատելու փորձ: 
 

Benefits

Job URL: iJob.am - ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄԵՆԵՋԵՐ @ Alfa Pharm CJSC

No comments:

Post a Comment