Wednesday, April 11, 2018

Job: ՓՄՁ և ��որպորատիվ բիզնեսի պրո��ուկտների պլանավորման �� կառավարման բաժնի մասնագետ at ACBA-Credit Agricole Bank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 11-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

  • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության և/կամ նախագծերի կառավարման ոլորտում,
  • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ տեղական կամ միջազգային բանկերում և/կամ հեռահաղորդակցության ոլորտում,
  • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,
  • Թիմային աշխատանքի ունակություններ,
  • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (Word, Excel, PowerPoint, Access),
  • Ստեղծագործ մտածելակերպ,
  • Բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու հմտություն: 

Benefits

Job URL: iJob.am - ՓՄՁ և կորպորատիվ բիզնեսի պրոդուկտների պլանավորման և կառավարման բաժնի մասնագետ @ ACBA-Credit Agricole Bank CJSC