Saturday, January 13, 2018

Job: Էլեկտրական համակարգ��րի նախագծող- ճարտարագետ at ՎԱԵԼԿՈՆ ՍՊԸ Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Ճարտարագիտություն, Շինարարություն

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 13-Feb-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Էլեկտրական համակարգերի նախագծող - ճարտարագետը պատասխանատու է էլեկտրական համակարգերի նախագծման, հաշվարկների, պլանավորման և գծագրերի ստեղծման հետ կապված բոլոր գործառույթների համար:

Responsibilities
-Կատարել անհրաժեշտ նյութերի և սարքավորումների ուսումնասիրություն, էլեկտրական համակարգերի նախագծում իրականացնելու նպատակով
-Վերլուծել պատվիրատուների պահանջները, մշակել համակարգի կառուցվածքը և առանձնահատկությունները, կատարել Էլ. համակարգերի նախագծում
-Իրականացնել ուժային և ղեկավարման վահանների լարուղիների նախագծում
-Կատարել ինժեներական համակարգերի և սարքավորումների հզորությունների հաշվարկ
-Կատարել անհրաժեշտ սարքավորումների ընտրություն
-Կազմել նախագծեր և նախագծային փաստաթղթեր
-Նախագծերը համաձայնեցնել պատվիրատուների հետ
-Իրականացնել նախագծի ծավալավորում
-Իրականացնել մոնտաժային աշխատանքների հեղինակային հսկողություն

RequiredQualifications
-Կրթական աստիճան (առնվազն մագիստրոսի կոչում) ճարտարագիտության բնագավառում
-Առնվազն 2 տարվա փորձ էլ. համակարգերի նախագծման բնագավառում
-Էլ. համակարգերի գերազանց իմացություն
-Նախագծեր կազմելու և այլ նախագծային փաստաթղթերի ստանդարտների իմացություն
-Շինարարական նորմերի և կանոնների ստանդարտների վերծանման ունակություն
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
-MS Office- ի գերազանց իմացություն
-Auto CAD, Auto CAD MEP, Revit, Adobe Acrobat ծրագրերի գերազանց իմացություն
-3D Max ծրագրի իմացությունը ցանկալի է և կդիտվի, որպես առավելություն

-Հմտություններ և ունակություններ
-Հաղորդակցման և բանակցելու զարգացած հմտություններ
-Արդյունքների ստացման նպատակասլացություն
-Մանրուքների հանդեպ ուշադիր լինելու ունակություն
-Արագ կողմնորոշվելու և ժամկետները պահպանելու կարողություն
-Թիմային աշխատանքի իրականացման ունակություն
-Պարտաճանաչություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Էլեկտրական համակարգերի նախագծող- ճարտարագետ @ ՎԱԵԼԿՈՆ ՍՊԸ