Saturday, January 13, 2018

Job: Մեթոդոլոգիա��ի գծով պատասխանատու at Anelik Bank CJSC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 28-Jan-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Անելիք Բանկը փնտրում է հմուտ և մոտիվացված Մեթոդոլոգիայի գծով պատասխանատուի, ով կոորդինացնում է Բանկի մեթոդաբանական գործառույթը:

Responsibilities
-Ապահովում է, որպեսզի Բանկում մշակվող կամ փոփոխվող ներքին ակտերը համապատասխանեն օրենսդրության և Բանկի ներքին ակտերի պահանջներին
-Օժանդակում է պատասխանատու ստորաբաժանումներին ներքին ակտերի մշակման գործընթացում
-Մշակում է բանկի ներքին ակտեր
-Տրամադրում է մեթոդաբանական խորհրդատվության Բանկի աշխատակիցներին
-Օժանդակում է Բանկում որակի կառավարման համակարգի ներդրման և պահանջների ապահովման աշխատանքներին` հիմք ընդունելով ISO որակի կառավարման միջազգային ստանդարտների պահանջները

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ
-Բանկային օրենսդրության իմացություն
-Ներքին ակտերը գրագետ մշակելու կարողություն
-Համակարգչային գիտելիքներ
-Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն
-LS ծրագրի իմացությունը ցանկալի է
-Միջազգային ստանդարտների /IFRS, ISO 9001:2015/ իմացությունը ցանկալի է

Benefits

Job URL: iJob.am - Մեթոդոլոգիայի գծով պատասխանատու @ Anelik Bank CJSC