Saturday, January 13, 2018

Job: Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ճարտարագետ-նախագծող at ՎԱԵԼԿՈՆ ՍՊԸ Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Ճարտարագիտություն, Շինարարություն

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 13-Feb-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ճարտարագետը պատասխանատու է ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի նախագծման, հաշվարկների, պլանավորման և գծագրերի ստեղծման հետ կապված բոլոր գործառույթների համար:

Responsibilities
-Կատարել շինությունների ուսումնասիրություն ջեռուցման ինժեներական համակարգերի նախագծում անցկացնելու նպատակով
-Վերլուծել պատվիրատուների պահանջները, մշակել համակարգի կառուցվածքը և առանձնահատկությունները, կատարել համակարգերի նախագծում
-Կատարել անհրաժեշտ սարքավորումների ընտրություն
-Կատարել ինժեներական համակարգերի հաշվարկ (հիդրավլիկ, աերոդինամիկ)
-Կազմել նախագծեր և նախագծային փաստաթղթեր
-Նախագծերը համաձայնեցնել պատվիրատուների հետ
-Իրականացնել նախագծի ծավալավորում
-Իրականացնել մոտաժային աշխատանքների հեղինակային հսկողություն

RequiredQualifications
-Կրթական աստիճան (առնվազն մագիստրոսի կոչում) ճարտարագիտության բնագավառում
-Առնվազն 2 տարվա փորձ ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի նախագծման բնագավառում
-Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի գերազանց իմացություն
-Նախագծեր կազմելու և այլ նախագծային փաստաթղթերի ստանդարտների իմացություն
-Շինարարական նորմերի և կանոնների ստանդարտնէրի վերծանման ունակություն
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
-MS Office- ի գերազանց իմացություն
-Auto CAD, Auto CAD MAP, Revit, Adobe Acrobat ծրագրերի գերազանց իմացություն

-Հմտություններ և ունակություններ
-Հաղորդակցման և բանակցելու զարգացած հմտություններ
-Արդյունքների ստացման նպատակասլացություն
-Մանրուքների հանդեպ ուշադիր լինելու ունակություն
-Արագ կողմնորոշվելու և ժամկետները պահպանելու կարողություն
-Թիմային աշխատանքի իրականացման ունակություն
-Պարտաճանաչություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ճարտարագետ-նախագծող @ ՎԱԵԼԿՈՆ ՍՊԸ