Thursday, January 11, 2018

Job: Գնումների մասնագետ at EKRA Research and Production Enterprise Ltd Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Գնումներ

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 11-Feb-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
"Էկրա Կովկաս" ընկերությանն անհրաժեշտ է գնումների մասնագետ:

Responsibilities
-Տեղական և արտասահմանյան շուկայի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում
-Ակտիվ նամակագրություն և հեռախոսային կապի հաստատում արտասահմանյան և տեղեկան մատակարար կազմակերպությունների հետ պատվերների ձևակերպում
-Պատվիրված ապրանքների բեռափոխադրման կազմակերպում, տեղական և միջազգային բեռնափոխադրող ընկերությունների հետ բանակցելու պարտականություն
-Բեռների ընդունման, տեղավորման և ելքագրման գործընթացի կազմակերպում համագործակցող պահեստներում
-Տնօրինությանը հաշվետվությունների տրամադրում` աշխատանքների ընթացքի և արդյունքի վերաբերյալ

RequiredQualifications
-Առնվազն բակալավրի աստիճանի կրթություն: Ցանկալի է ինժեներական, տեխնիկական ոլորտներում
-Համապատասխան ոլորտում 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ
-Օտար լեզուների` ռուսերենի գերազանց և անգլերենի լավ իմացություն
-MS Office-ի իմացություն և վարժ կիրառում, հատկապես` MS Excel, MS Word
-Հաղորդակցվելու և որոշումներ կայացնելու գերազանց ունակություններ,
-Նախաձեռնողականություն, ինքնուրույնություն, կազմակերպվածություն և տրամաբանություն
-Պատասխանատվության բարձր զգացում և մարդկային բարձր որակներ
-Գործնական նամակագրության կարողություն
-Միջազգային մակարդակով բանակցություններ վարելու ունակություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Գնումների մասնագետ @ EKRA Research and Production Enterprise Ltd