Thursday, January 11, 2018

Job: Գործադիր տնօրենի օգնական at EKRA Research and Production Enterprise Ltd Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Վարչական/Գրասենյակային

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 11-Feb-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Էկրա Կովկաս ընկերությանն անհրաժեշտ է գործադիր տնօրենի օգնական:

Responsibilities
-Ադմինիստրատիվ օժանդակության ցուցաբերում տնօրինությանը, գործնական նամակագրության վարում
-Անհրաժեշտության դեպքում գրավոր / բանավոր թարգմանությունների կատարում
-Համապատասխան փաստաթղթերի մշակում և պահպանում
-Հեռախոսազանգերի և հաղորդագրությունների ընդունում, համակարգում, հարցումների կառավարում՝ տրամադրելով պարզաբանումներ և ուղղորդումներ
-Հանդիպումների, միջոցառումների օրակարգերի ու ծրագրերի կազմում
-Տեղեկատվության հավաքարագրում, տվյալների բազայի համակարգում և թարմեցում, փաստաթղթաշրջանառության կառավարում, արդյունավետության վերահսկում
-Ընդհանուր փաստաթղթերի պատճենում և համակարգում
-Հանդիպումների և ժողովների ժամանակացույցի կազմում
-Գործուղումների և հանդիպումների նախապատրաստում և համակարգում, օրակարգի հստակեցում, հրավիրատոմսերի և վիզաների պատրաստում, հյուրանոցների սենյակների, տոմսերի ամրագրում և այլն
-Ղեկավարի հանձնարարությամբ համանման այլ աշխատանքների իրականացում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Համապատասխան ոլորտում առնվազն 2 տարվա նույնանման աշխատանքային փորձ
-Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց ունակություն
-MS Office-ի իմացություն և վարժ կիրառում
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն (պարտադիր պայման)
-Արդյունավետ և կազմակերպված աշխատելու և արագ կողմնորշվելու ունակություն
-Արագ փոփոխվող և զարգացող միջավայրում աշխատելու ունակություն
-Միջանձնային շփման գերազանց ունակություն, բարեհամբույր և պրոֆեսիոնալ վարվելակերպ
-Պատասխանատվության բարձր զգացում

Benefits

Job URL: iJob.am - Գործադիր տնօրենի օգնական @ EKRA Research and Production Enterprise Ltd