Friday, January 12, 2018

Job: Product manager-marketer at Ararat Lada LLC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Sales/service management

Type: Full time

Deadline: 11-Feb-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Շինանյութի շուկայի պարբերական ուսումնասիրություն, առկա միտումների բացահայտում,

- Շուկայում առավել պահանջված ապրանքատեսակների ընտրություն և ցանկի առաջարկ, ինչպես նաև այդ ցանկի պարբերական թարմացում,

- Առանձին ապրանքների պահանջարկի և առաջարկի ուսումնասիրություն և համապատասխան ապրանքատեսականու թարմացման առաջարկությունների ներկայացում,

 - Թիրախային լսարանի համար հատուկ ապրանքատեսականու առաջարկի կազմում,

- Վարձակալների առաջարկների և տեսականու ուսումնասիրություն՝ համաձայն Մոլի քաղաքականության և ներկայացված տեսականու պահանջների,

- Վաճառքի խթանման մեթոդների համադրում առաջարկվող ապրանքատեսակների հետ՝ հաշվի առնելով սեզոնային, խաչաձև վաճառքի, Մոլի կարիքների և պահանջների, ինչպես նաև այլ գործոնները:


RequiredQualifications

- Վաճառքի իրականացման և շուկայագիտական գիտելիքներ,

-Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ,

- Շուկայում առկա խոշոր շինարարական և շինանյութ ներկրող ընկերությունների մասին տեղեկացվածություն,

- Աշխատանքային փորձը շինարարական ընկերության կամ շինանյութ ներկրող և/կամ վաճառող ընկերության վաճառքների, պահեստի կառավարման, մարքեթինգի բաժնում շատ ցանկալի է:

Benefits

Job URL: iJob.am - Product manager-marketer @ Ararat Lada LLC