Thursday, January 11, 2018

Job: Գլխավոր ��աշվապահ at Erirus LLC Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 11-Feb-18 00:00:00

Salary: 400,000-500,000 ՀՀԴ

Description
ERIRUS կազմակերպությունը փնտրում է փորձառու գլխավոր հաշվապահ:

Responsibilities
-Ընկերության ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում
-Ընկերության կողմից ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ու այլ իրավական ակտերի պահանջների ապահովում
-Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն
-Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
-Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
-Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում

RequiredQualifications
-ՀԾ և 1C առևտուր Հաշվապահական ծրագրերի կատարյալ տիրապետում
-Համապատասխան բարձրագուն կրթություն
-Հարկային օրենսդրության իմացություն
-Աշխատանքային փորձ

Benefits

Job URL: iJob.am - Գլխավոր հաշվապահ @ Erirus LLC