Friday, January 12, 2018

Job: "Carpisa" մենեջեր at ԿԱՐՊԻՍԱ Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Sales/service management

Type: Full time

Deadline: 11-Feb-18 00:00:00

Salary:

Description

ResponsibilitiesԱշխատանքի պարտականություններ`
1. Թիմային աշխատանքի գերազանց հմտություններ,
2. MS Office-ի լավ իմացություն,
3. Հետևել ապրանքների պահանջվող քանակի առկայությանը,
4. Նախաձեռնողականություն,
5. Միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու ունակություն,
6. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
7. Անհրաժեշտության դեպքում օգնել գնորդին ապրանքի ընտրության հարցում, խորհրդատվություն տալ խանութում վաճառվող ապրանքների տեսականու, սպառողական հատկանիշների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ ։
8. Մասնակցել ապրանքների վաճառքի խթանմանը՝ ներկայացնելով նաև գովազդվող ապրանքները, տեղեկացնելով գործող զեղչային համակարգերի և ակցիաների մասին։
9. Հետևել գնապիտակների առկայությանը, նրանց ճիշտ դասավորվածությանը։
10. Մասնակցել ընկերության կողմից կազմակերպված ուսուցողական դասընթացներին և սեմինարներին և թեստավորմանը։
11. Ներդնել վաճառքի ստանդարտներ, կազմակերպել և վերահսկել վերջինիս ստանդաչտեցման և նույնականացման գործընթացը։
12. Պլանավորել օրական, շաբաթական, ամսեկան և տարեկան թիրախային վաճառքները, նաև մոտիվացնել աշխատակիցներին՝ ապահովելու և գերազանցելու պլանավորված արդյունքները։
13. Վերլուծել վաճառքի արդյունքները և ներկայացնել հաշվետվություններ։
RequiredQualifications
Պահանջվող պայմաններ՝

1. Աշխատանքային փորձ` ցանկալի է ղեկավարման, բրենդային խանութում-սրահում, 1-2 տարի- պարտադիր
2. Բարձրագույն կամ թերի-բարձրագույն կրթություն
3. Ռուսերենի և անգլերենի (պարտադիր) իմացություն
4. Մինչև 35-45 տարեկան

Աշխատավարձ`
200-250 000 դրամ և ավելի

6-յա աշխատանքային շաբաթ


Benefits

Job URL: iJob.am - "Carpisa" մենեջեր @ ԿԱՐՊԻՍԱ