Saturday, August 11, 2018

Job: Հաճախորդների սպասարկման դեպարտամենտի Համադրման բաժնի մասնագետ (back office) at ArmSwissBank CJSC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 10-Sep-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Բանկային հաշիվների բացում և վարում,
 • Համադրման Բաժնի կողմից իրականացվող գործարքների ձևակերպում և հաստատում,
 • ԴԱՀԿ, Հարկային արգելանքների ընդունում, ստուգում, պատասխանների պատրաստում,
 • ՀՀ ԿԲ և այլ ծանուցումների ընդունում և ստուգում,
 • Վարկերի, ֆակտորինգների, երաշխիքների  օրական մարումների, մասնաբաժինների տրամադրման, վարկային գծերի տրամադրման, մարման օվերդրաֆտների տրամադրման, մարման ծրագրային մուտքագրումներ, ձևակերպումներ,
 • Ռեպո գործարքների տրամադրում, մարում,արժեթղթերի մուտքերի- ելքերի իրականացում,
 • Հաճախորդների տվյալների բազայի վարում,
 • Տեղեկանքների պատրաստում,
 • Համադրման Բաժնի այլ գործառույթների իրականացում:  

RequiredQualifications

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձ Բանկային/ֆինանսական ոլորտում պարտադիր է,
 • Նախաձեռնողականություն, ճկունություն և վճռականություն
 • Պատասխանատվության բարձր աստիճան
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ
 • Հաճախորդների հետ աշխատելու պատրաստակամություն
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի գերազանց իմացություն
 • ArmSoftBank ծրագրի իմացությունը պարտադիր է

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաճախորդների սպասարկման դեպարտամենտի Համադրման բաժնի մասնագետ (back office) @ ArmSwissBank CJSC

No comments:

Post a Comment