Wednesday, August 8, 2018

Job: Ընկերությա�� տնօրեն at EKRA Research and Production Enterprise Ltd Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Գործադիր պաշտոններ

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 08-Sep-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Էկրա Կովկաս ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է Ճանապարհաշինարարությամբ զբաղվող ընկերության տնօրեն:

Responsibilities
-կազմակերպել ընկերության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընդհանուր ղեկավարումը
-իրականացնել աշխատակազմի՝ շինարական բրիգադների որակյալ ընտրությունը
-մշակել նախագծային և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների իրականացման օպտիմալ եղանակները և ռազմավարությունը,
-վերահսկել Ճանապարհային շինարարության պլանների իրականացման ընթացքը, շինարարական աշխատանքների ծավալի և որակի համապատասխանությունը,
-իրականացնել կիրառվող նյութերի որակի վերահսկողությունը
-կազմակերպել ընկերության գնումների գործընթացը
-կազմակերպել մրցույթներին /տենդերներին/ մասնակցելու գործընթացը
-մշակել տենդերներին մասնակցելու տեխնիկական եւ առեւտրային պայմանները
-պատասխանատվություն կրել իրականացվող աշխատանքի որակի, նյութերի և այլ ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման համար
-սահմանված ժամկետներում ներկայացնել ընկերության հիմնադիրներին գործերի ընթացիկ վիճակի մասին հաշվետվություններ՝ ապահովելով կիրառվող ստանդարտների համապատասխանությունը

RequiredQualifications
-Տարիքը՝ մինչև 55 տարեկան
-Աշխատանքային փորձը՝ առնվազն 5 տարվա, որից 2 ճանապարհային շինարարության ղեկավարման ոլորտում:
-Համապատասխան մասնագիտական /ինժեներական, տեխնիկական/ կրթություն
-Ավտոմեքենայի առկայություն

-Մասնագիտական հմտություններ
-կազմակերպչական գերազանց հմտություններ
- խնդիրների լուծման և արագ որոշումներ կայացնելու հմտություններ
-պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ
-արտագնա աշխատանքային այցեր կատարելու պատրաստակամություն
-լարված ռեժիմով աշխատելու ունակություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Ընկերության տնօրեն @ EKRA Research and Production Enterprise Ltd

No comments:

Post a Comment