Wednesday, August 8, 2018

Job: Հաշվապահ at Ecoform Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Հաշվապահ

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 08-Sep-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
<<Էկոֆորմ>> ընկերությունը փնտրում է փորձառու հաշվապահ։

Responsibilities
-Իրականացնել հաշվապահական հաշվառման գործընթացը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան` ելնելով կազմակերպության գործունեության առանձնահատկություններից և կառուցվածքից, ինչպես նաև նրա ֆինանսական կայունության պահպանման անհրաժեշտությունից
-ապահովել աշխատողների աշխատավարձի, աշխատավարձին հավասարեցված վճարների և այլ վճարների հաշվարկման աշխատանքները
-ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները
-ապահովել աշխատողների վերաբերյալ անհատական հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը
-ապահովել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և դեբիտոր-կրեդիտորների
-ապահովել հիմնական միջոցների, նյութական արժեքների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ՝ ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից
-իրականացնել վճարային փաստաթղթերի կազմումը և քաղվածքների ձևակերպումը
-Գլխավոր հաշվապահի հանձնարարությամբ այլ աշխատանքների իրականացում և հաշվետվությունների պատրաստում

RequiredQualifications
-Կրթական աստիճան հաշվապահության, ֆինանսների, բիզնեսի բնագավառներում
-Ցանկալի է 3 տարվա աշխատանաքային փորձ որպես հաշվապահ
-Ֆինանսական և/կամ հաշվապահական հաշվառման ծրագրերի (MS Project, ՀԾ, 1C)
-Համակարգչային գրագիտություն (Word, Excel, PowerPoint)
-Թիմում և կարճ ժամկետներում աշխատելու ունակությունBenefits

Job URL: iJob.am - Հաշվապահ @ Ecoform

No comments:

Post a Comment